Activiteiten, dagelijks leven

Het Centrum is alle weekdagen open en stelt dagelijks onthaalperioden en activiteiten voor. Beoogd wordt iedereen toe te laten levenslust te herwinnen, zich op positieve wijze in de maatschappij in te schakelen, en dit door aangepaste middelen en leerwijzen uit te vinden. Het dagelijks leven verloopt volgens communautaire regels, steunend op vriendelijke menselijke relaties, met eerbied voor de andere en zichzelf.
De activiteiten zijn gericht op de (her)ontdekking van zichzelf, van zijn lichaam, van zijn mogelijkheden en van de omliggende wereld :  diverse sporten, kunst, beheer van het dagelijks leven, deelnemen aan het cultureel, sociaal en burgerleven van de stad, aan vergaderingen, de keuken, nadenken over de wereld rondom ons en de actualiteit, en regelmatig aan de activiteiten van het Jeugdhuis « Le Gué » waarvan het lokaal op onze gemeenschappelijke koer uitgeeft.

Meer foto’s

Het team

Het team van Le Gué heeft een interdisciplinaire aanpak. Het bestaat uit psychologen, gespecialiseerde opvoeder, psychiater, kinesitherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk assistent, kunstanimator, onderhoudspersoneel, directeur, administratief assistent.